Očekujemo Vas!

VisKom Konferencija je događaj koji okuplja i podstiče na stvaralačku saradnju akademske delatnike Srbije i regiona.

Komunikacije i mediji sve intenzivnije deluju na kulturu, te je potreba za istraživačkim programima sve veća. Uticaj komunikacija, medija i tehnoloških promena na kulturu, stvaralaštvo, umetnost i obrazovanje postaje ključna oblast od koje će zavisiti budućnost kako društvenih tako i ekonomskih procesa. Konferencija je kreativni doprinos istraživanjima i pokušaj da se istraživačka praksa usmeri i konkretizuje ka predvidljivim ishodima i preporukama.

 

22 Istraživača predstavljaju svoje naučne radove
3 Ključnih govornika na plenarnim sesijama
14 Javnih i korporativnih partnera i sponzora
4 Tematske panel diskusije o najvažnijim temama

Važne informacije za Vaš plan učešća

Konferencijske teme

Naučni radovi treba da budu referisani, ali ne limitirani, na sledeće teme:   Kultura u medijskim praksama i novinarstvu Kulturne...

Call for Proposals

Medijski posredovana stvarnost, iako sve udaljenija od predmetne realnosti, nezaobilazna je u životnoj praksi savremenog čoveka. Tehnološki razvoj masmedija donosi...

Program rada

Da li se situacija može popraviti i šta je potrebno da principi medijske kulture dominiraju u medijskim praksama iz kojih...

Format konferencije i raspored radnih celina

Radne sekcije

Drugi dan konferencije predviđen je za rad u sekcijama koje su grupisane u tri nezavisne...

Plenarna sesija

Početak konferencijskih aktivnosti označiće prva plenarna sesija koja se održava prvog dana konferencije sa početkom...

Studentska sekcija

Priliku da iskažu svoja interesovanja i predstave distignuća u istraživačkim projektima imaju i studenti svih...

Registrujte se i rezervišite mesto!